Commissiedebat : Tuinbouw en Visserij

De vergadering is geweest

9 februari 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 4 MINUTEN

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Perspectief duurzame glastuinbouw Limburg en reactie op de motie van het lid Valstar c.s. over komen tot oplossingen voor het stimuleren van hergebruik van CO2 in de glastuinbouw (Kamerstuk 27428-389)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Energiemonitor Glastuinbouw en impactanalyse fiscale maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toetsingskader risicoregelingen voor Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken energietransitie glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overbruggingsregeling visserijsector

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang van een aantal onderwerpen gerelateerd aan het visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Startnotitie voor de Visie voedsel uit zee en grote wateren

  Te behandelen:

  Loading data