Commissiedebat : Woningbouwopgave en koopsector

De vergadering is geweest

9 februari 2023
11:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
6e HERZIENE CONVOCATIE
wijziging tijd i.v.m. plenaire overlap*

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • F. Boulakjar (D66)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eerste woondeals gesloten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Staat van de Volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitkomsten vierde tranche Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van de leden Pouw-Verweij en Van Haga over nationale Hypotheek Garantie voor woningen die kant-en-klaar vanuit een fabriek worden afgeleverd

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Programma Wonen en zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Leennormen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Provinciale woningbouwafspraken 2022-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie per 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapporten RUG omtrent versnellingsmogelijkheden voor bezwaar- en beroepsprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het rapport ‘Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op het rapport 'Aanpak Woningtekort' van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data