E-mailprocedure : Voorstel van de leden Haverkort (VVD) en Hagen (D66) om het commissiedebat Nucleaire veiligheid d.d. 15 februari om te zetten in schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

9 februari 2023
15:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
De leden Haverkort (VVD) en Hagen (D66) stellen voor het commissiedebat Nucleaire veiligheid van 15 februari a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
U wordt verzocht om uiterlijk donderdag (MORGEN) 9 februari a.s. om 15.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met dit voorstel.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
Met vriendelijke groet,
Benjamin Koerselman
Adjunct-griffier vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat
Griffier Contactgroep Duitsland
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van de leden Haverkort (VVD) en Hagen (D66) om het commissiedebat Nucleaire veiligheid d.d. 15 februari om te zetten in een schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data