Commissievergaderingen

Maandag 4 juli 2022

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Annual Session

Werkbezoek
Birmingham (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslag en slotwet 2021

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (TK 36135)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Milieuraad op 13 en 14 juli 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit vaststelling van het wettelijk minimumloon en inkomensondersteuning AOW-ers teneinde de inkomensondersteuning te verlagen (29544-1108)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Versnelde aanschaf Defensiematerieel

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Verplaatst naar nader in te plannen datum)

Notaoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek inzake boerenprotest

E-mailprocedure
(besloten)