Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en slotwet 2021

De vergadering is geweest

4 juli 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Indicatieve spreektijd (1e en 2e termijn gezamenlijk):
VVD: 5 minuten 
CDA: 6 minuten
D66: 15 minuten
PvdD: 8 minuten
BIJ1: 9 minuten 
 

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op feitelijke vragen over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op feitelijke vragen Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op feitelijke vragen over het verantwoordingsonderzoek 2021 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds van de regering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op feitelijke vragen over het verantwoordingsonderzoek 2021 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Budgettaire mutaties van de begroting Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) sinds de tweede suppletoire begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluitvorming Rijksministerraad 8 april inzake Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortzetting Amvrb Samenwerkingsregeling CUR en SXM waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  43ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data