Inbreng schriftelijk overleg : Informele Milieuraad op 13 en 14 juli 2022

De vergadering is geweest

4 juli 2022
12:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(zaak aan agendapunt toegevoegd)

Als u het schriftelijk overleg voorafgaande aan de informele Milieuraad op 13 en 14 juli plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief

stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 5 juli 2022, opdat donderdag 7 juli het tweeminutendebat kan plaatsvinden en er over de ingediende moties kan worden gestemd.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van milieu- en klimaat ministers van 13 en 14 juli 2022

    Te behandelen:

    Loading data