Commissievergaderingen

Donderdag 23 juni 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2022

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

België

Werkbezoek
Brussel

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel tot het omzetten van het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden in een aanmelding...

E-mailprocedure

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:15 uur

Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid (verplaatst zie 28 juni))

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

PGB

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Studiebezoek Oekraïense parlementsleden

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Nederlandse bijdrage aan NAVO Battle Group in Roemenië.

Inbreng schriftelijk overleg

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte (verplaatst naar 21 juni 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Locatiekeuze nieuw radarstation (geannuleerd i.v.m. onvoldoende aanmeldingen)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gecombineerde strategische procedurevergadering van de commissies Financiën en Rijksuitgaven

Strategische procedurevergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over onderzoek aanpak rijksoverheid van woningtekort

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (is geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Klimaatbeleid voor ontwikkeling'

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer (TK 36111)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Dag van de Publieke Dienstverlening - Gesprek met Uitvoeringsorganisaties (cluster Commissies SZW, OCW en VWS)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Dag van de Publieke Dienstverlening - Gesprek met Uitvoeringsorganisaties (cluster Commissies Financiën, EZK en DiZa)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Dag van de Publieke Dienstverlening - Gesprek met Uitvoeringsorganisaties (cluster commissies BiZa, DiZA en J&V)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Eilandsraad Saba

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) over het organiseren van een technische briefing over CTIVD toezichtsrapporten, te plannen vóór het CD IVD-aangelegenheden

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Verordening terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (31066-1027)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:40 - 16:00 uur

Dag van de Publieke Dienstverlening - Gespreksrondes (Nationale Politie)

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:40 - 16:00 uur

Dag van de Publieke Dienstverlening - Gespreksrondes (Rijkswaterstaat)

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:40 - 16:00 uur

Dag ven de Publieke Dienstverlening - Gespreksrondes (UWV)

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:40 - 16:00 uur

Dag ven de Publieke Dienstverlening - Gespreksrondes (IND)

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:40 - 16:00 uur

Dag van de Publieke Dienstverlening - Gespreksrondes (VNG)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:40 - 16:00 uur

Dag van de Publieke Dienstverlening - Gespreksrondes (Belastingdienst)

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Eilandsraad Sint Eustatius

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Uitvoering van en toezicht op sancties tegen Rusland

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 23:00 uur

Datacenters

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2021 [ANNULERING, omgezet in schriftelijk overleg op 20 juni]

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:30 - 21:30 uur

NAVO

Commissiedebat
Thorbeckezaal