Commissievergaderingen

Dinsdag 24 mei 2022

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 08:30 - 10:30 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Werkbezoek Egypte/Rwanda

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Spoed-commissiedebat inzake brief min. Dijkgraaf (Kamerstuk 31288-961) over Kennisveiligheid en de actuele berichtgeving ‘Tientallen Chinese militairen actief op Nederlandse universiteiten

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek tot toevoeging spreker aan rondetafelgesprek 30 mei

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Overleg rapporteurs en staf VWS

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding onderzoek 'MKB Booster – stimulering van productie-innovatie in het MKB' door Koninklijke Metaalunie

Petitie
Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek commissievoorzitter VWS met mevrouw Jana Bittó Cigániková, Lid van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en voorzitter van het Comité voor Volksgezondheid en de heer Tomáš Lehotský, lid van de commissie gezondheid van het...

Gesprek
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Bevindingen en verkenning toekomstbestendigheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) (TK 29282-461)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Toevoegen genodigde aan blok 2 RTG luchtkwaliteit 2 juni a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

EU-richtlijnvoorstel bestrijding geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 30 mei 2022 ((wordt verplaatst naar 23 mei)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 20:00 uur

Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Duurzame mobiliteit

Technische briefing
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Resultaten Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Nationaal Groeifonds door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Vergadering (wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum)

Vergadering
(verplaatst)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over het jaarverslag SZW 2021 - LET OP: tijdstip gewijzigd

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over advies 'Natuurinclusief Nederland' - geannuleerd

Technische briefing
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 17:45 - 18:15 uur

Extra procedurevergadering Financiën (i.v.m. het voornemen van het kabinet tot deelname aan een aandelenemissie Air France - KLM)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 18:15 - 19:45 uur

Technische briefing over de CPB Policy Brief over Ongelijkheid en herverdeling

Technische briefing
Klompézaal