E-mailprocedure

Toevoegen genodigde aan blok 2 RTG luchtkwaliteit 2 juni a.s.

E-mailprocedure: " Toevoegen genodigde aan blok 2 RTG luchtkwaliteit 2 juni a.s."Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure IenW d.d. 24 mei 2022

Agendapunten

1
Voorstel van Het lid Van Esch (PvdD) een spreker van de volgende organisatie als genodigde toe te voegen aan blok 2 van het rondetafelgesprek over Luchtkwaliteit dat op 2 juni a.s. zal plaatshebben: GGD-GHOR

Te behandelen: