Technische briefing

Resultaten Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Nationaal Groeifonds door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing: "Resultaten Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Nationaal Groeifonds door de Algemene Rekenkamer"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Resultaten Verantwoordingsonderzoek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bij het Nationaal Groeifonds door de Algemene Rekenkamer

Deelnemers


Agendapunten