Inbreng schriftelijk overleg

Bevindingen en verkenning toekomstbestendigheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) (TK 29282-461)

Inbreng schriftelijk overleg: "Bevindingen en verkenning toekomstbestendigheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) (TK 29282-461)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg Bevindingen en verkenning toekomstbestendigheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) (TK 29282-461) - dinsdag 24 mei 2022, 16.00 uur

Agendapunten