Commissievergaderingen

Donderdag 21 april 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit of the sub-Committee on Technological Trends and Security (STCTTS) and the sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER)

Werkbezoek
Engeland, Londen (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Kennisontbijt Europese Waarden

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Water - verplaatst naar 7 juni 2022

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Kinderopvang

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mijnbouw/Groningen (GEANNULEERD)

Commissiedebat
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Oekraïens parlementslid Mezentseva en de burgemeester van Melitopol

Gesprek
Max van der Stoelzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:30 - 11:45 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Besluit over Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit WEB , houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo (vka of 2MD meteen na meireces);

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nationaal Water Programma 2022-2027

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Opzet evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 (TK 35165-48)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Dierproeven

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van het lid Kröger in het kader van het wetgevingsoverleg Wet Nationaal Groeifonds en op het tweede nader gewijzigd amendement van het lid Leijten over het publiek toegankelijk maken van met de...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)(Kamerstuk 36061)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

PwC-rapporten over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 19:30 uur

Datacenters (UITGESTELD NAAR 23 JUNI 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

IKNL, KWF Kankerbestrijding en NFK over de Nederlandse integrale aanpak van kankerbestrijding

Gesprek
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Voorbereidingsgroep Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen

Vergadering
Vondelingkamer