Commissiedebat : Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

De vergadering is geweest

21 april 2022
15:00 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Informatie Huis voor klokkenluiders over stand van zaken en voortgang over implementatie van de EU klokkenluidersrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek naar de mogelijke benadeling van de heer Veerman

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over handhaving in de huidige vorm van de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 35851)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek naar mogelijke benadeling klokkenluider

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken ondersteuning klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer Z. over de integriteit bij gemeente Lopik, Belastingdienst en justitie en de bescherming van klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvullend evaluatieonderzoek Wet Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data