Commissiedebat

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Commissiedebat: "Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie commissiedebat Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders d.d. 21 april 2022
Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 april 2022, over wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

Te behandelen:

4
Reactie op verzoek commissie over handhaving in de huidige vorm van de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 35851)

Te behandelen: