Commissiedebat

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

Commissiedebat: "Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie commissiedebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz - 21 april 2022, 10.00 - 15.00 uur; agendapunt toegevoegd
Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 april 2022, over Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Gehandicaptenbeleid
12
Rapportage Opzet monitor Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

Te behandelen:

13
Kostenonderzoek Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

Te behandelen:

19
Verpleeghuiszorg
22
Beleidsreactie op drie rapporten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): “Sturing op kwaliteitsverbetering verpleeghuizen door zorgkantoren”, “De kosten van onze langdurige zorg in 2019” en “Zorgplicht zorgkantoren – beeld 2019 en uitdagingen”

Te behandelen:

31
Wlz