Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 april 2022
13:30 - 14:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 21 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • wo 11-05-2022 16.00 - 18.30 uur Commissiedebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven (nieuw ingepland)
  • di 12-05-2022 13.30 - 14.30 uur Gesprek SER over de eindevaluatie conventant 'Duurzame Kleding en Textiel' (nieuw ingepland)
  • di 17-05-2022 16.30 - 17.30 uur Gesprek Commisioner-General UNRWA
  • wo 18-05-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 19-05-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 19-05-2022 15.00 - 18.00 uur Rondetafelgesprek Herstel en de wederopbouw van Oekraïne (nieuw ingepland)
  • wo 25-05-2022 10.00 - 11.00 uur Technische briefing Economische missies en bezoeken (nieuw ingepland)
  • wo 25-05-2022 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen over het Jaarverslag 2021 en over het rapport van de Algemene Rekenkamer 
  • di 31-05-2022 16.30 - 19.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 02-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 02-06-2022 15.00 - 16.00 uur Technische briefing IOB inzake Beleidsdoorlichting artikel 1 van de begroting BuHa-OS en de onderliggende rapporten (nieuw ingepland)
  • di 14-06-2022 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (nieuw ingepland)
  • di 14-06-2022 15.00 - 18.00 uur Rondetafelgesprek Landrechten en eigendomsrechten (nieuw ingepland)
  • do 16-06-2022 10.30 - 14.00 uur Ambassadeursconferentie
  • do 16-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 22-06-2022 10:30- 13.00 uur Commissiedebat Economische missies en bezoeken (nieuw ingepland)
  • wo 22-06-2022 t/m vr 24-06-2022 Werkbezoek Brussel 
  • di 28-06-2022 17.00 - 20.30 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2021 (nieuw ingepland)
  • do 30-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: 8 juli t/m maandag 5 september 2022

  Nog te plannen activiteiten
  • gesprek Rapporteur Europees Parlement EU IMVO-voorstel
  • commissiedebat Hoofdlijnen beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (na ontvangst beleidsnota) -> Besluit: Indien mogelijk omzetten in een Notaoverleg op 4 juli 2022. De beleidsnota wordt 17 juni verwacht. 
  • Gesprek met de Under Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator van OCHA, de heer Martin Griffiths (woensdag 29 juni 2022 in de middag)
  • digitaal gesprek met Duitse Bundestag en het Belgische Parlement in het kader van het kennisthema Afrikastrategie (na ontvangst factsheet)
  • gesprek Opstellers wetenschappelijk factsheet transitie hulp naar handel (na ontvangst factsheet)
 4. 4

  Vaststellen programma rondetafelgesprek herstel en de wederopbouw van Oekraïne d.d. 19 mei 2022

 5. 5

  Verzoek van de Under Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator van OCHA, de heer Martin Griffiths, voor een gesprek met de commissie

  Besluit: Gesprek organiseren op woensdag 29 juni 2022 in de middag.
  Noot: De heer Griffiths is in Den Haag voor de High Level Meeting van de OCHA Donor Support Group, waar Nederland voorzitter van is, en wenst graag een gesprek met de commissie. 
 6. 6

  Uitnodiging Taipei Representative Office, namens regering van Republiek China, voor bezoek aan Taiwan

 7. 7

  Vaststellen delegatie werkbezoek Egypte en Rwanda

  Besluit: De delegatie bestaat uit de volgende leden: Wuite (delegatieleider), Klink (VVD), Hammelburg (D66), De Roon (PVV), Amhaouch (CDA), Van der Lee (GroenLinks), Van der Graaf (ChristenUnie) en Koekkoek (Volt). Het programma voor het werkbezoek wordt verder vormgegeven in overleg met de delegatie. Hiertoe is op 10 mei de eerste delegatievergadering gepland. 
 8. 8

  Toestemming deelname aan een technische briefing door de Watergezant omtrent de VN 2023 conferentie en de mogelijke effecten voor de relatie met ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie om terugkoppeling van het gesprek met de Food4all coalitie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2021, over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van het werkbezoek van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de multilaterale instellingen in Genève, 28-29 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda voor de inzet van de Wereldbank voorjaarsvergadering 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Financiële reserves humanitaire hulp

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de inzet van de Wereldbank voorjaarsvergadering 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening anti-dwang instrument (Kamerstuk 22112-3300)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  EU-voorstel: Richtlijn Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toelichting werkgroep versterking functies Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief van de leden Valstar en Boswijk

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stafnotitie - Debatwijzer schriftelijk overleg voorjaarsvergadering Wereldbank 2022

 22. 22

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z07257 Aan minister BuHa-OS - verzoek toestemming technische briefing economische missies, 12-04-2022
  2. 2022Z06945 Aan minister BuHa-OS - verzoek reactie uitvoering motie Amhaouch c.s. en oproep president Zelensky, 07-04-2022
  3. 2022Z05733 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief update Delegated Cooperation, 25-03-2022
  4. 2022Z03157 Aan minister BuHa-OS - verzoek planningsbrief, 18-02-2022
  5. 2022Z02028 Aan minister BuHa-OS - stavaza uitvoering motie Klink c.s. innovatie- en handelsbeleid, 03-02-2022
  6. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021 
  7. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
 23. 23

  Verzoek aan minister voor een brief met een update voorafgaand aan het commissiedebat gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 11 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven