Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

21 april 2022
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • S. Kerseboom (FVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • R. de Roon (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht van de commissie-regeling van werkzaamheden 21 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  • zo 24-04 t/m za 30-04    Werkbezoek     Verenigde Staten
  • di 10-05-2022 16.30 - 19.30  Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken 
  • do 19-05 t/m za 21-05    Werkbezoek     Moldavië
  • do 19-05-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (wordt verplaatst naar 18 mei)
  • ma 23-05-2022 10.00 - 12.00  Rondetafelgesprek  Deel 1: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950'    
  • ma 23-05-2022 14.30 - 16.15 Rondetafelgesprek Deel 2 en 3: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950'   
  • ma 30-05-2022 13.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Deel 4 en 5: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950'     
  • do 02-06-2022 12.30 - 13.15  Procedurevergadering 
  • wo 15-06-2022 14.00 - 17.00  Commissiedebat   Raad Buitenlandse Zaken           
  • do 16-06-2022 10.30 - 14.00  Ambassadeursconferentie         
  • do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering                 
  • do 30-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 07-07-2022 12.30 - 13.15  Procedurevergadering 

  te plannen plenaire debatten:
  13. Debat over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma over de rol van Nederland bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (Ellemeet) (Minister-president, minister BuZa)

  Te plannen commissie-activiteiten:
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld in overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden gepland)
  • Gesprek met de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof 
  • Bijzondere procedure Stichting Europa Oost-Turkistan Educatie Centrum om gesprek over situatie van Oeigoeren
  • Bijzondere procedure Ghanese delegatie, i.h.k.v. benchmarkingbezoek
  • Petitie-aanbieding met groep burgers over het herstarten van nood- en ontwikkelingshulp aan Afghanistan
  • Wetgevingsoverleg stukken jaarverantwoording 2021
  • Mini-rondetafelgesprek over India i.h.k.v. het kennisthema India 
  • Technische brieifing over India i.h.k.v. het kennisthema India 
  • Gesprek met de speciaal vertegenwoordiger van de EU voor de Sahel 
  • Rondetafelgesprek over Russische tegoeden en bezittingen in Nederland en de implementatie en handhaving van sancties
  • Commissiedebat Hoofdlijnenbeleid Buitenlandse Zaken
  • Voorbereidende activiteiten voor het werkbezoek aan Moldavië (tweede delegatievergadering, technische briefing en gesprek ambassadeur) 
 4. 4

  Vaststellen van de delegatiesamenstelling werkbezoek Moldavië van 19 t/m 21 mei 2022

  De volgende leden hebben zich aangemeld: Kuiken (delegatieleider), Brekelmans, Podt, De Roon, Agnes Mulder, Jasper van Dijk, Piri, Van der Lee en Dassen.
  Besluit: De commisssie stelt de delegatie vast.
 5. 5

  Aanbod van de minister Buitenlandse Zaken voor een besloten technische briefing over internationale cyberveiligheid

  Besluit: Briefing plannen en deelname inventariseren. Er dienen minimaal 4 of 5 leden aanwezig te zijn om de briefing doorgang te laten vinden. De leden Van der Lee en Agnes Mulder melden zich al aan. 
  Noot: De minister heeft de briefing mondeling aangeboden tijdens het commissiedebat Internationale cyberveiligheid op 13 april 2022.
 6. 6

  Brief van de voorzitter van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Dag van de Publieke Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken sanctienaleving en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Eppink c.s. over de Rapid Deployment Force geen opmaat laten zijn voor een Europees leger (Kamerstuk 21501-20-1787 )

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens het commissiedebat van 4 november 2021, over het lezen van informatie uit telefoons door China in Litouwen aan de diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst van 6 en 7 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 11 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z07729 Aan minister Buza - verzoek reactie studie over National responsibility for ecological breakdown 19-04-2022
  2. 2022Z07747 Aan minister Buza - Verzoek om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Moldavië 19-04-2022
  3. 2022Z06929 Aan minister Buza - Verzoek reactie brf burger inzake Suriname 07-04-2022
  4. 2022Z06937 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake Schengenvisum 07-04-2022
  5. 2022Z06293 Aan minister Buza - toevoeging voor reactie op rapport Amnesty 31-03-2022
  6. 2022Z03743 Aan minister Buza - inbreng verslag Verdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening 24-02-2022
  7. 2022Z03137 Aan minister Buza - te verwachten kabinetsbrieven 17-02-2022
  8. 2022Z03138 Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie conceptteksten van het nieuwe NAVO Strategisch Concept 17-02-2022
  9. 2022Z02711 Aan minister Buza - rappel brieven commissie Buitenlandse Zaken 10-02-2022
  10. 2022Z01985 Aan minister Buza - verzoek reactie op rapport Amnesty International 'Israel's apartheid against Palestinians' 04-02-2022
  11. 2022Z02035 Aan minister Buza - ondertekening en ratificatie verdrag Raad van Europa tegen handel in menselijke organen 04-02-2022
  12. 2022Z02034 Aan minister Buza - mediapluriformiteit in de EU 04-02-2022
  13. 2022Z00950 Aan minister Buza - schriftelijk overleg Brede relatie met Marokko 18-01-2022 (hierop is reeds gerappelleerd).
  14. 2021Z23990 Aan minister Buza - uitvoering amendementen Begroting 10-12-2021
  15. 2021Z21754 Aan minister Buza - verzoek reactie Clingendael rapport 'Technologische samenwerking met China' 25-11-2021
 15. 15

  Verzoek van de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het parlement van Estland om een gesprek met de commissie op 10 of 11 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data