Commissievergaderingen

Woensdag 30 maart 2022

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Passend onderwijs

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Uitkomsten extern onderzoek naar UAWC (verplaatst naar 12 april)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

OJCS Raad, op maandag 4 en dinsdag 5 april 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Achterstallig onderhoud infrastructuur (hybride)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Auteurswet

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Accountancy

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands in het hoger onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering hybride (gewijzigde datum)

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema 'Opleidingen in de zorg'

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met erven Veerman over het onderzoek naar de mogelijke benadeling van de heer Veerman en de reactie van de minister op dit onderzoek (tot nader order uitgesteld in verband met plenaire overlap)

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Passende bekostiging voor integrale geboortezorg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inbreng nader verslag - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Esch (PvdD) tot verlenging van het commissiedebat Leefomgeving op april met één met een uur

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Kennismakingsgesprek PublicSpaces (digitaal)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Inburgering en integratie (verplaatst naar 20 april 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (hybride) (verplaatst naar 31 maart 2022)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

EU-uitbreiding en Rechtsstatelijkheid (via videoverbinding)

Technische briefing
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Stand van zaken curriculumherziening

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat (tot nader order uitgesteld in verband met plenaire overlap)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

SLO over curriculumherziening

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Aanbieding petitie van de verzamelde spruitkooltelers in het Spruiten-collectief op 5 april

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep Dag van de Uitvoering (via teams)

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Hoofdlijnen beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:30 - 21:30 uur

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Troelstrazaal