E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Aanbieding petitie van de verzamelde spruitkooltelers in het Spruiten-collectief op 5 april

De vergadering is geweest

30 maart 2022
16:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: woensdag 30 maart 2022 16:11
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Aanbieding petitie van de verzamelde spruitkooltelers in het Spruiten-collectief op 5 april - reactie uiterlijk woensdag 30 maart 16.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
In reactie op onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd:
 
- VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, JA21, SGP, BBB
 
Al de bovenstaande fracties hebben ingestemd met het voorstel. De overige fracties hebben niet gereageerd. Daarmee is het voorstel aangenomen.* Dat betekent dat er op dinsdag 5 april om 13.45 uur een petitieaanbieding zal worden georganiseerd voor de verzamelde spruitkooltelers in het Spruiten-collectief. U ontvang hiervoor spoedig een convocatie.
 
Met vriendelijke groet,
Fyke Goorden
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

-------
Van:
Commissie LNV
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 14:19
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Aanbieding petitie van de verzamelde spruitkooltelers in het Spruiten-collectief op 5 april - reactie uiterlijk woensdag 30 maart 16.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De verzamelde spruitkooltelers in het Spruiten-collectief verzoeken de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om, in aanloop naar het Hoofdlijnendebat LNV van 6 april, op dinsdag 5 april om 13:45 uur een petitieaanbieding te organiseren voor hun petitie betreffende het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Aangezien dit voorstel niet voor 5 april op een procedurevergadering aan u kan worden voorgelegd ontvangt u deze e-mailprocedure.
 
Ik verzoek u uiterlijk woensdag 30 maart 2022 om 16.00 uur middels een allen-beantwoorden op deze e-mail te laten weten of u met dit voorstel instemt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] Aanbieding petitie van de verzamelde spruitkooltelers in het Spruiten-collectief op 5 april