Commissiedebat : Mijnbouw/Groningen

De vergadering is geweest

30 maart 2022
17:30 - 21:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 7 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • F. Boulakjar (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging gedaan tijdens het debat Voorjaarsnota 2021 van 6 juli 2021, over inkomsten gaswinning Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Consultatie van de beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Recente ontwikkelingen aardbevingen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vervolg financiering subsidieregelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Benutting budget woningverbeteringssubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapporten over de gevolgen van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang typologieaanpak i.v.m. versterkingsoperatie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Instemmingsbesluit gasopslag Grijpskerk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gaswinning Groningen (winningsjaar 2021-2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de Gaswinning in Groningen van 9 februari 2022, over de voortgang van de ombouw van de negen grootste afnemers van laagcalorisch gas in Nederland en hoeveelheid gas die achter blijft in de bodem

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage voortgang afbouw export Gronings gas

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken over de schadeafhandeling in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor het vergroten van de uitvoeringscapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data