Agendapunten

  1. 1

    De heer El Yassini (VVD) is als nieuwe commissievoorzitter aangesteld bij de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.