Commissiedebat

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat: "Landbouw, klimaat en voedsel"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2022, over Landbouw, klimaat en voedsel
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel - 30 maart 2022

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

24
Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

Te behandelen:

35
Nog te ontvangen reactie op petitie "Plantaardig het nieuwe normaal" van Transitiecoalitie Voedsel (TcV)

Gerelateerde zaken