E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Esch (PvdD) tot verlenging van het commissiedebat Leefomgeving op april met één met een uur

De vergadering is geweest

30 maart 2022
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Het lid Van Esch (PvdD) stelt voor om het commissiedebat Leefomgeving van volgende week donderdag 7 april (van 13.00 – 17.00 uur) met een uur te verlengen, aangezien er 20 brieven op de agenda staan. Het debat kan dan van 12.00 – 17.00 uur plaatshebben.
 
U wordt verzocht om uiterlijk morgen 30 maart 2022 om 12.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met dit voorstel.
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
 
Brenda Schuurkamp
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Griffier contactgroep Nederland-Frankrijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting:
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Van Esch (PvdD) het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022 met een uur te verlengen

    Te behandelen:

    Loading data