Commissievergaderingen

Donderdag 17 februari 2022

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Klimaat en Energie algemeen (VERPLAATST NAAR 31 MAART)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Toekomstige organisatie hartzorg

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Troelstrazaal

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter en aansluitend gesprek met ambassadeur

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Situatie van de Jezidi’s (vervolg) met juridische experts (hybride)

Rondetafelgesprek
Max van der Stoelzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Kennismakingsgesprek met bewindspersonen Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek spoedig brief staatssecretaris Cultuur en Media te ontvangen met stand van zaken Professionalisering publieke lokale mediadiensten

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze VERPLAATST naar 16 februari

Vergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep RTG Straatintimidatie

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Goedkeuring Verdrag tussen Nederland en de regering van Israël

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt en Industrie (formeel) d.d. 24 februari 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Politie

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Technische briefing Europees Defensiefonds

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (35447-21)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (24557-191) (verplaatst naar 10 februari 2022)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

IMVO sectorale samenwerking

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Integraal beleidskader voor de Waddennatuur

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek lid Belhaj (D66) voor een feitelijke vragenronde ter voorbereiding op het CD Discriminatie, racisme en mensenrechten

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Europese veiligheidsarchitectuur tegen de achtergrond van de Oekraïnecrisis (hybride)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Hoorzitting Zoönosen en de huidige situatie rond het vogelgriepvirus (hybride)

Hoorzitting
Troelstrazaal