Procedurevergadering

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Europese Zaken d.d. 17 februari 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Europese Zaken d.d. 17 februari 2022

Deelnemers


Agendapunten

3
Uitnodiging voor een gesprek met een Roemeense delegatie
4
Uitnodiging Parlement van Frankrijk voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 3-5 maart 2022
10
Notitie stand van zaken Conferentie over de Toekomst van Europa
11
Nieuwe EU-voorstellen
12
Commissie agenda

Details

22-02-2022 13:00 - 14:00 Gesprek dhr. Verhofstadt over Conferentie over de Toekomst van Europa 
23-02-2022 11:00 - Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 28 februari 2022 (
NIEUW - commissiedebat omgezet naar schriftelijk overleg wegens plenaire overlap)
25-02-2022 12.00 - Schriftelijk overleg 
Informele Raad Algemene Zaken d.d. 3 en 4 maart 2022 (NIEUW)
03-03 t/m 05-03-2022 Werkbezoek plenaire COSAC, Parijs, Frankrijk
10-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
10-03-2022 16.30 - 18.00 Gesprek met Litouwse Parlement

17-03-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 22 maart 2022 / Brexit nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk *** (NIEUW - inclusief uur verlenging van het debat wegens toevoeging Brexit/nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk aan de agenda)
24-03-2022 09.30 - 11.00 Informele bijeenkomst in het kader van de kennisagenda 2022-2023 (NIEUW)
30-03-2022 14.30-15.30 Technische briefing EU-uitbreiding en Rechtstatelijkheid 

31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
05-04-2022 16.30 - 18.30 CommissiedebaRaad Algemene Zaken d.d. 12 april 2022
14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
21-04-2022 09.30 - 11.00 Kennisontbijt Europese waarden
12-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 

24-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 30 mei 2022
02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
14-06-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022***
19-06-2022 - 20-06-2022 - Werkbezoek Brussel (NIEUW)

23-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
Herfstreces 2022 - Werkbezoek Hongarije (NIEUW)*** - Deze Raad Algemene Zaken bereidt de Europese Raad voor.
 
  • Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari 2022 t/m maandag 7 maart 2022
  • Meireces 2022: vrijdag 22 april tot en met maandag 9 mei 2022
  • Zomerreces 2022: 8 juli tot en met maandag 5 september 2022
  • Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Besluit: De commissie besluit om het debat over de Brexit/Nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk, gepland op 23 maart 14:00-16:00, toe te voegen aan het commissiedebat over de Raad Algemene Zaken d.d. 22 maart 2022 en de duur van dit debat met een uur te verlengen.
 
14
Invulling werkbezoeken
15
Informele bijeenkomst in het kader van de kennisagenda 2022-2023