Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

17 februari 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging voor een gesprek met een Roemeense delegatie

 4. 4

  Uitnodiging Parlement van Frankrijk voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 3-5 maart 2022

 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022 (Kamerstuk 21501-02-2444)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  IOB-evaluatie Coördinatie van het Nederlandse Europabeleid en kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Commissie agenda

  22-02-2022 13:00 - 14:00 Gesprek dhr. Verhofstadt over Conferentie over de Toekomst van Europa 
  23-02-2022 11:00 - Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 28 februari 2022 (
  NIEUW - commissiedebat omgezet naar schriftelijk overleg wegens plenaire overlap)
  25-02-2022 12.00 - Schriftelijk overleg 
  Informele Raad Algemene Zaken d.d. 3 en 4 maart 2022 (NIEUW)
  03-03 t/m 05-03-2022 Werkbezoek plenaire COSAC, Parijs, Frankrijk
  10-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  10-03-2022 16.30 - 18.00 Gesprek met Litouwse Parlement

  17-03-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 22 maart 2022 / Brexit nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk *** (NIEUW - inclusief uur verlenging van het debat wegens toevoeging Brexit/nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk aan de agenda)
  24-03-2022 09.30 - 11.00 Informele bijeenkomst in het kader van de kennisagenda 2022-2023 (NIEUW)
  30-03-2022 14.30-15.30 Technische briefing EU-uitbreiding en Rechtstatelijkheid 

  31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  05-04-2022 16.30 - 18.30 CommissiedebaRaad Algemene Zaken d.d. 12 april 2022
  14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  21-04-2022 09.30 - 11.00 Kennisontbijt Europese waarden
  12-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 

  24-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 30 mei 2022
  02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  14-06-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022***
  19-06-2022 - 20-06-2022 - Werkbezoek Brussel (NIEUW)

  23-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Herfstreces 2022 - Werkbezoek Hongarije (NIEUW)  *** - Deze Raad Algemene Zaken bereidt de Europese Raad voor.
   
  • Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari 2022 t/m maandag 7 maart 2022
  • Meireces 2022: vrijdag 22 april tot en met maandag 9 mei 2022
  • Zomerreces 2022: 8 juli tot en met maandag 5 september 2022
  • Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

  Besluit: De commissie besluit om het debat over de Brexit/Nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk, gepland op 23 maart 14:00-16:00, toe te voegen aan het commissiedebat over de Raad Algemene Zaken d.d. 22 maart 2022 en de duur van dit debat met een uur te verlengen.
   
 11. 11

  Fiche: Herziening verordening MFK 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data