Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

17 februari 2022
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht van de commissie-regeling van werkzaamheden 17 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Activiteiten van de commissie

  do 17-02-2022 17.00 - 18.30 Rondetafelgesprek Europese veiligheidsarchitectuur (hybride)
  di 22-02-2022 13.40 - 14.00 Petitie PAX inzake Killer robots
  wo 23-02-2022 12.00 - 13.00 Technische briefing Peter Handley, Europese Commissie inzake kennisagenda thema Buitenlands beleid van de Europese Unie, inclusief machtsverschuivingen tussen de VS, China en de EU: actieplan critical raw materials (digitaal)
  wo 23-02-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Sanctiepakket tegen Myanmar (digitaal)
  do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening
  do 24-02-2022  en vr 25-02-2022 IPC GBVB/GVDB
  do 10-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (hybride) 
  di 15-03-2022 13.30 - 14.00 Petitie Rapport traktaat van Wassenaar
  do 17-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 24-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 31-03-2022 15.00 - 17.00 Commissiedebat NAVO
  di 05-04-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 07-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  wo 13-04-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Internationale cyberveiligheid
  do 21-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 10-05-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 19-05-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 02-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  wo 15-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 30-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 07-07-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Planning werkbezoeken
  24-27 maart 2022: Bosnië-Herzegovina 
  25-29 april 2022: Verenigde Staten (excl. reisdagen)
  8-10 september 2022: Berlijn


  Te plannen plenaire debatten:
  9. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (minister BuZa, minister Defensie, staatssecretaris J&V)

  Nog te plannen commissie activiteiten:
  • Gesprek AIV
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld in overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden gepland)
  • Commissiedebat over de plannen in het coalitieakkoord ('hoofdlijnendebat') op het terrein van Buitenlandse Zaken (te plannen na ontvangst beleidsbrief)
 4. 4

  Stand van zaken kennisagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek Stichting Ana Vatan European Unie Azerbaijani Woman tot aanbieding petitie m.b.t. erkenning van genocide in Khojaly d.d. 22 februari 2022

 6. 6

  Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek Centraal Planbureau “Handelsbaten van de EU en interne markt”.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Recente ontwikkelingen met betrekking tot de opgelopen spanningen door de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorzitter van de externe onafhankelijke commissie van onderzoek naar de grootschalige evacuatieoperatie vanuit Kaboel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over beperkingen ten aanzien van het afleggen van een taalexamen op een Nederlandse ambassade of consulaat

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het artikel ‘Debat over Saoedische mensenrechten afgezegd, Amnesty International boos’ in de NRC van 5 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Ephraim over geen Nederlandse militairen uitzenden naar Oekraïne indien dit om gevechtshandelingen zou gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  EU-sanctiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken over de politieke ontwikkelingen in de Sahelregio

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Internationaal Strafhof van 6 tot en met 10 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie op de raket- en drone-aanval in Abu Dhabi

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van rijkswet tot Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Notawisseling houdende een Verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander verheidspersoneel aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen; Parijs, 22 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanhangsel XV: Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties; Genève, 4 oktober 1977

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  BNC-Fiche: Mededeling De Global Gateway

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z02711 Aan minister Buza - rappel brieven commissie Buitenlandse Zaken 10-02-2022
  2. 2022Z01985 Aan minister Buza - verzoek reactie op rapport Amnesty International 'Israel's apartheid against Palestinians' 04-02-2022
  3. 2022Z02035 Aan minister Buza - ondertekening en ratificatie verdrag Raad van Europa tegen handel in menselijke organen 04-02-2022
  4. 2022Z02034 Aan minister van Buitenlandse Zaken - mediapluriformiteit in de EU 04-02-2022
  5. 2022Z01995 Aan minister Buza - uitvoering motie Dassen en Van der Lee over beschermen journalisten in acuut levensgevaar 04-02-2022
  6. 2022Z01673 Aan minister BuZa - feitelijke vragen kabinetsreactie eindevaluatie HCSS EMASoH 27-01-2022
  7. 2022Z01188 Aan minister Buza - feitelijke vragen Invulling toezegging over openbaar beschikbaar stellen gespreksverslagen van gevangenenmonitoring door Nederland tijdens de ISAF-missie in Uruzgan 25-01-2022
  8. 2022Z00950 Aan minister Buza - schriftelijk overleg Brede relatie met Marokko 18-01-2022
  9. 2022Z00372 Aan minister Buza - verzoek beleidsbrief Buitenlandse Zaken 13-01-2022 - besluit: rappelleren.
  10. 2021Z23990 Aan minister Buza - uitvoering amendementen Begroting 20-12-2021
  11. 2021Z23091 Aan minister Buza - Nederlandse beleid in relatie tot India 09-12-2021
  12. 2021Z22396 Aan de ministers BuZa, BuHaOs, en OCW - inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid 2020 01-12-2021
  13. 2021Z21754 Aan minister Buza - verzoek reactie Clingendael rapport 'Technologische samenwerking met China' 25-11-2021
 22. 22

  Voorstel van het lid Brekelmans om een rondetafelgesprek te organiseren naar aanleiding van het rapport Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

  Te behandelen:

  Loading data