Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

17 februari 2022
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 17-02-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • do 17-02-2022 14.30 - 15.30 uur Technische briefing IMVO sectorale samenwerking 
  • wo 23-02-2022 11.00 - 12.00 uur Technische briefing Klimaatgezant over de uitwerking van de COP26 op het terrein van BuHa-OS 
  • wo 23-02-2022 13.00 - 16.00 uur Rondetafelgesprek Uitwerking van de COP26 op het terrein van BuHa-OS 
  • do 24-02-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (omgezet in een schriftelijk overleg)
  • do 24-02-2022 14:00 uur Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022
  • di 08-03-2022 17.00 - 18.30 uur Gesprek EU-instrument bescherming tegen economische dwang door derde landen 
  • do 10-03-2022 13.15 - 14.00 uur Procedurevergadering
  • do 10-03-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Wereldwijde aanpak COVID-19 
  • di 15-03-2022 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg anti-dwang instrument (nieuw ingepland)
  • do 24-03-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 24-03-2022 14.30 - 16.00 uur Technische briefing Proces rond vrijhandelsverdragen 
  • wo 30-03-2022 10.00 - 11.00 uur Technische briefing Uitkomsten extern onderzoek naar UAWC (besloten) 
  • do 31-03-2022 13.30 - 14.30 uur Gesprek eindevaluatie convenant Duurzame Kleding en Textiel (nieuw ingepland)
  • do 07-04-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 13-04-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Voorjaarsvergadering Wereldbank 
  • wo 13-04-2022 14.00 - 15.00 uur Technische briefing Watergezant (nieuw ingepland)
  • do 21-04-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • wo 18-05-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 19-05-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 01-06-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 02-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 30-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten
  • technische briefing economische missies en bezoeken (1e kwartaal 2022)
  • commissiedebat economische missies en bezoeken (voor zomerreces)
 4. 4

  Verzoek Oxfam Novib tot aanbieding rapport m.b.t. gendergelijkheid en IMVO d.d. 8 maart 2022

 5. 5

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende intrekking van het besluit van 16 november 2021 houdende overgang van de bevoegdheid ten aanzien van het exportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief inzake de mensrechtensituatie op de Molukken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdlijnen beleid Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg over de appreciatie Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument (Kamerstuk 22112-3179)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 13 en 14 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 13 en 14 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Verordening anti-dwang instrument

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lief- en leedpot

  Besluit: De commissie stemt in met het instellen van een lief- en leedpot.  Per e-mail wordt geïnvetariseerd welke leden een bijdrage wensen te leveren aan de lief- en leedpot. 
  Noot: Voor de commissie kan een lief- en leedpot worden ingesteld bestemd voor kleine, eenmalige uitgaven voor het lief en leed van de commissie. Per vast lid wordt voorgesteld eenmalig een bedrag van 20 euro in te houden op de incassomachtiging Restaurantbedrijf ten behoeve van deze pot.
 13. 13

  Parlementair contactpersoon BuHa-OS

  Elk departement heeft een parlementair contactpersoon waar u terecht kunt met verzoeken om feitelijke informatie. U kunt bij de staf terecht voor de contactgegevens van de parlementair contactpersoon voor de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
 14. 14

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z02028 Aan minister BuHa-OS - stavaza uitvoering motie Klink c.s. innovatie- en handelsbeleid, 03-02-2022
  2. 2022Z01652 Aan minister BuHa-OS - verzoek toestemming deelname Handelsattaché PVEU aan TB vrijhandelsverdragen, 01-02-2022
  3. 2022Z00910 Aan minister I&W - verzoek toestemming briefing Watergezant, 20-01-2022
  4. 2022Z00907 Aan minister BuHa-OS - verzoek terugkoppeling gesprek Food4all, 20-01-2022
  5. 2022Z00906 Aan minister BuHa-OS - verzoek stand van zaken brief wereldwijde aanpak COVID-19, 20-01-2022
  6. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021 
  7. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021