Commissievergaderingen

Woensdag 8 december 2021

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:00 - 10:30 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 in Brussel (algemeen) (is omgezet in een schriftelijk overleg op 6 december 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Milieuraad op 20 december 2021

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

De toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Handelsbetrekkingen Afrika (verplaatst naar nader te bepalen datum in januari 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 december 2021 GEEN DOORGANG omgezet in een schriftelijk overleg

Commissiedebat
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Gesprek met de Commissie Langlopende zaken Defensie (via videoverbinding)

Gesprek
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 in Brussel (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS-coalitie en brede veiligheidsinzet in Irak (digitaal)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering (Verplaatst naar dinsdag 14 december)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Maatschappelijk middenveld, brancheorganisaties en bedrijfsleven

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezending eindrapport over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (34763-13) (nader)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Concept ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 14 december 2021 (agenda toegevoegd aan plenair debat over de Europese Top dd 16/17 december)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Financiële markten (Omgezet in 2 schriftelijke overleggen - 8 december 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 16:15 uur

Gesprek met educatieve uitgevers over Gevoelige thema’s in leermiddelen (hybride)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Woningbouwopgave (Tot nader order uitgesteld in verband met plenaire overlap minister. Het debat wordt zo spoedig mogelijk opnieuw gepland).

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Het Nederlands slavernijverleden (verplaatst naar 13 januari 2022)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Financiële markten - consumenten en dienstverlening

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Financiële markten – stabiliteit en instituties

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Adviesaanvraag aan de SER over het drietal wetsvoorstellen inzake coronatoegangsbewijzen | Uw reactie graag uiterlijk vanmiddag voor 16.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 20:00 uur

Gesprek met de Nationale ombudsman, dhr. Van Zutphen, over klachtbehandeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) (Hybride). Vindt thans plaats op 15 december 2021

Gesprek
(verplaatst)