Inbreng schriftelijk overleg

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 14 december 2021

Inbreng schriftelijk overleg: "Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 14 december 2021"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 14 december 2021

Agendapunten

1
Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 14 december 2021 (nog te ontvangen).
2
Verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 23 november 2021 (nog te ontvangen).