Commissievergaderingen

Maandag 29 november 2021

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 143rd Assembly and related meetings

Werkbezoek
Madrid (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 28 November 2021 early parliamentary elections in Kyrgyzstan

Werkbezoek
Kirgizië (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Plenaire COSAC - conferentie (via videoconferentie)

Werkbezoek
Geannuleerd Via videoconferentie

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Parliamentary Transatlantic Forum

Werkbezoek
Washington, D.C., United States (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 10:30 - 11:45 uur

Bouwbegeleidingscommissie (digitaal)

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Maeijer om een brief van de staatssecretaris inzake vergoeding Kaftrio

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

EU-Gezondheidsraad (7 december 2021)

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Transportraad op 9 december 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Tijdelijke Commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Max van der Stoelzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35 971)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35 972)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35 973)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:30 uur

[SPOED] E-mailprocedure informatieverzoek van de leden Omtzigt en Leijten over FSV

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:45 - 21:00 uur

Wet implementatie richtlijnen accijns 2022.

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Groningen

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal