Wetgevingsoverleg

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herz. convocatie WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken begrotingen VWS en J&V 2022 - 29 november 2021, 10.00 uur; agendapunt toegevoegd + spreektijden aangepast
Stenogram
Download Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

13
17
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: