Wetgevingsoverleg : Groningen

De vergadering is geweest

29 november 2021
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Indicatieve spreektijd in eerste termijn per fractie: 7 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • A. Kops (PVV)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • R.M. Boucke (D66)
 • K. Arib (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsartikel 5 "Een veilig Groningen met perspectief' van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsartikel 10 "Groningen versterken en perspectief' van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data