Commissievergaderingen

Dinsdag 26 oktober 2021

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Gesprek commissie Binnenlandse Zaken

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Gezamenlijke parlementaire controlegroep Europol (JPSG) (per video-conferentie/ EP, Brussel)

Gesprek
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Paternotte (D66) om nog deze week een analyse te ontvangen over de clusters van coronabesmettingen | Uw reactie graag uiterlijk voor morgen 26 oktober om 12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel toevoegen brieven aan agenda commissiedebat Wapenexportbeleid

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

BKN en TVVL - ventilatie en corona

Petitie
Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Aanbieding door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen van het whitepaper 'Toekomst van het Nederlandse Toerisme: Naar een duurzame en toekomstbestendige bezoekerseconomie'

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:35 - 13:50 uur

Artsenfederatie KNMG (i.s.m. Optimale Zorg - Dappere Dokters) - 'Dokteren in tijden van corona’

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

De Nederlandse MicroMobiliteitCoalitie biedt aan petitie inzake Lichte Elektrische Voertuigen (LEV)

Petitie
Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BNC-fiches over de EU-voorstellen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding van 16 juni 2021, over maatschappelijke kosten drugscriminaliteit en WODC-onderzoek verborgen fenomenen (24077-483)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur (35917)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Rondetafelgesprek 'Knelpunten in de uitvoering'

Rondetafelgesprek
Max van der Stoelzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Verkenning landbouwakkoord GEEN DOORGANG verplaatst naar nader te bepalen datum

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer

Technische briefing
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Consulaire Zaken verplaatst naar 2 november

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Internationaal spoorvervoer - GEEN DOORGANG wordt toegevoegd aan commissiedebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 9 december 2021

Commissiedebat
Geannuleerd

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

IPU - Algemene ledenvergadering

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel om het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 (35897) aan te melden voor plenaire behandeling

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Hoorzitting met de opstellers van het PWC onderzoek: Reconstructie en tijdlijn van het 'memo-Palmen'

Hoorzitting
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35925-XIII) door de Algemene Rekenkamer (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd