Inbreng feitelijke vragen : Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

De vergadering is geweest

26 oktober 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

    Te behandelen:

    Loading data