Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 26 oktober 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK 26 oktober 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 26 oktober 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbod Raad van State voor technische briefing over advies Klimaatnota 2021
4
Aanbod NVDE voor briefing over rapport 'Routekaart Elektrificatie'
5
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling)

Te behandelen:

6
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)

Te behandelen:

9
Implementatieverplichting Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

Te behandelen:

31
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
32
Verzoek van het lid Rajkowski (VVD), mede namens het lid van Ginneken (D66), om de duur van de commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 november met twee uur te verlengen

Te behandelen: