Commissievergaderingen

Donderdag 15 april 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 20 april 2021

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Energieraad (informeel) d.d. 22 april 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on external relations: Joint Conference with IPA CIS/PACE/PA OSCE/PAM to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160) (35692) (verplaatst naar 12...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - over brief Belastingontwijking (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Honouring of Obligations and Commitments meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken NB gewijzigd tijdstip

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)