Commissievergaderingen

Donderdag 10 december 2020

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Belastingontwijking (verplaatst naar 21 januari 2021)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 09:30 uur

Brieven inzake CAF-11

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:45 - 10:30 uur

Gedwongen orgaanverwijdering China (via videoverbinding)

Bijzondere procedure
Vondelingkamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Akkoord voor de Noordzee - verplaatst naar 12 januari 2021

Notaoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

De gevolgen van het (dis)functioneren van de rechtsstaat in enkele EU-lidstaten voor de rechtspraktijk in Nederland

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Digitalisering

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gezondheidsraad - Advies 5G en gezondheid (digitaal)

Technische briefing
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Oude zaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

JBZ-raad (vreemdelingen- en asielbeleid) 14 december 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult

Algemeen overleg
Oude zaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 14 december 2020 (is omgezet in schriftelijk overleg op 10 december 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:45 uur

Voorbereidingsgroep Grootstedelijke mobiliteit

Vergadering

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Verkeersveiligheid (gesplitst - min. I&W op 12 oktober en met min. J&V op 12 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om het wetsvoorstel 35488 (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) te agenderen voor plenaire behandeling. Initiatiefnemer Henk Nijboer heeft vorige week de Nota n.a.v. het verslag aan de Kamer gestuurd, waarmee...

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Discriminatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Gesprek co-rapporteurs rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om het SO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen van 17 december uit te stellen tot na ontvangst toegezegde voortgangsrapportage

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoeksrapport 'Onderzoek informatie over signalen kinderopvangtoeslag SZW' (31066-735)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatieverslag en ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet Werken na de AOW (29544-1030)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aantal verzoeken m.b.t. renovatie Binnenhof

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Maatregelen om desinformatie richting de Tweede Kamer verkiezingen tegen te gaan (TK 30821-119)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19) (TK 35654)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Enquêtezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

AWTI over het advies 'Beter van start. De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve start-ups' (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Gevangeniswezen en tbs

Notaoverleg
K4

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Oude zaal