Algemeen overleg : Digitalisering

De vergadering is geweest

10 december 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • J. Middendorp (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang Digitale Inclusie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op drietal onderzoeken naar algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stelsel van basisregistraties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Samenhang kabinetsinzet digitalisering en digitale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Internationaal perspectief Digitale Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Integrale stand van zaken op de uitvoering van de moties over de ontwikkeling richting een publiek-privaat stelsel voor digitale toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarrapportage BIT 2019 en halfjaarrapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2020 en reactie op verzoek om het ontwikkelproces rondom de CoronaMelder app te evalueren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsbericht verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk onder burgers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg over digitalisering van 1 juli 2020, over Citrix

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Digitale Toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Resultaten extra uitvraag naar de uitfasering van Kaspersky antivirussoftware bij de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording van vragen over de Wet digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op rapporten over governance en financiering GDI

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gevolgen versleuteling DNS-verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging DigiD voor buitenlandse grensarbeiders gedaan tijdens het Algemeen Overleg GROS van 11 maart 2020 en stand van zaken DigiD eIDAS-verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksrapport "Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeksrapport "Blockchain en het recht"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Transparantie van algoritmes in gebruik bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Samenhang kabinetsinzet digitalisering en digitale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data