Technische briefing

Gezondheidsraad - Advies 5G en gezondheid (digitaal)

Technische briefing: "Gezondheidsraad - Advies 5G en gezondheid (digitaal)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Advies van andere adviesorganen
Download Reactie op de brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie DIGITALE technische briefing - Gezondheidsraad - Advies 5G en gezondheid - 10 december 2020 - 10.00 - 11.00 uur

Deelnemers