Algemeen overleg : Discriminatie

De vergadering is geweest

10 december 2020
14:00 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering van de moties Nationaal coördinator- en Staatscommissie discriminatie en racisme (Kamerstuk 30950, nrs. 203, 211 en 186)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Mededeling EU-Actieplan tegen racisme 2020 - 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het plenaire debat over institutioneel racisme, om nadere toelichting op onderzoeken naar algoritmenhoe risicoprofielen bijdragen aan etnisch profileren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsaanpak van discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportages en onderzoeken over discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op de eerste rapportage van de VN speciaal rapporteur racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nationaal actieplan mensenrechten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inventarisatie van onderzoek naar de mechanismen achter leeftijdsdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Versterking lokale antidiscriminatie voorzieningen (ADV's)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Derde monitoringscyclus Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het evaluatierapport van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) over het Nederlandse discriminatiebeleid toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie rapport VN Speciaal Rapporteur Racisme 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data