Commissievergaderingen

Donderdag 25 juni 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2020 (geannuleerd door de Parliamentary Assembly of the Council of Europe ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Straatburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd France (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Democratic Governance (CDSDG) & Economics and Security Committee (ESC) (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Washington DC & New York, United States (besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 09:15 - 10:30 uur

Aanbieding eindverslag: "Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen" aan de Voorzitter

Aanbieding
Oude zaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Medisch zorglandschap (geagendeerd voor notaoverleg cure d.d. 25 juni 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Dierenwelzijn buiten de veehouderij - algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een reactie te ontvangen op bijgaande brief van de brief van KNMT en ANT, voorafgaand aan het AO Cure d.d. 29 juni 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

SER - Denktank advies "De contouren van een intelligent herstelbeleid"

Gesprek
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Bosman om B brief M-fregatten te agenderen voor AO Materieel Defensie

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 11:30 uur

Good Music Company over campagne en petitie ‘Liefde voor muziek’ (videoconferentie)

Petitie
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 16:30 uur

MIRT

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 11:45 uur

Red Scapino Ballet (videoconferentie)

Petitie
Vondelingkamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (TK 33149-61)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Kennisagenda 2020: voorbereidingsgroep Grondoorzaken migratie

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)(35462)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behandeling Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (Kamerstuk 35479)

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Milieuraad 13 - 14 juli 2020 (verplaatst naar 17 september)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering geannuleerd

Procedurevergadering
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 19:30 uur

Cure (verplaatst naar 29 juni 2020)

Notaoverleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Kennisagenda 2020: voorbereidingsgroep Opvang in de regio

Vergadering
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering GEANNULEERD

Procedurevergadering
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 13:45 - 14:15 uur

Procedurevergadering (gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel om de twee recent ontvangen brieven van de Staatssecretaris van BZK te agenderen voor het verzamel-AO van 1 juli a.s. Het betreft de brief d.d. 19 juni 2020 inzake noodpakket 2.0 Caribisch Nederland en de...

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Pensioenonderwerpen (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Subsidieregeling Abortusklinieken in verband met de inhoudelijke wijzigingen en de verlenging van de werkingsduur (TK 29214-83)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport ‘Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast‘ (TK 32847-651)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming (TK 35165-22)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:30 - 19:30 uur

Materieel Defensie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Joint Committee to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Begroten en verantwoorden (geannuleerd; brieven geagendeerd voor wetgevingsoverleg op 29 juni)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal