Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Conceptverslag Update coronavirus
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Update coronavirus - donderdag 25 juni 2020, 09.30 - 12.30 uur
Bijlage
Download Presentatie de heer Van Dissel - RIVM
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 25 juni 2020, over update coronavirus
Bijlage
Download Presentatie de heer De Gouw - directeur publieke gezondheid GGD en GHOR

Deelnemers


Agendapunten

1
Update coronavirus

Details

   1)   De heer Jaap van Dissel (directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM)
   2)   De heer Sjaak de Gouw (directeur publieke gezondheid GGD en GHOR)