E-mailprocedure : Behandeling Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (Kamerstuk 35479)

De vergadering is geweest

25 juni 2020
12:00 uur
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,

In overleg met uw commissievoorzitter leg ik u het volgende voor.
 
Hedenochtend heeft de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 ontvangen (Kamerstuk 35479).
 
De vraag die nu voorligt is of u dit wetsvoorstel nog vóór het zomerreces wenst af te handelen. Gezien de overvolle plenaire in de laatste week voor het zomerreces, is een wetgevingsoverleg op woensdag 1 juli 2020 van 19.00 tot 23.00 uur de enige optie om het wetsvoorstel nog vóór het zomerreces af te handelen.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk donderdag 25 juni om 12.00 uur te laten weten of u het wetsvoorstel Tijdelijke  wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 nog voor het zomerreces wenst te behandelen in een wetgevingsoverleg op woensdag 1 juli van 19.00 tot 23 uur  (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Behandeling Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (Kamerstuk 35479)

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven