Commissievergaderingen

Woensdag 17 juni 2020

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transition and development (ESCTD) & Sub-committee on Technology Trends and Security (STCTTS) (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Turkey (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 14:00 uur

Pakketbeheer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:20 - 12:00 uur

Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties

Technische briefing
Oude zaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

Brexit/ nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk (verplaatst)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Belhaj om 1 minuut extra spreektijd per fractie tijdens het algemeen overleg Personeel van 18 juni 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nucleaire veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Sociaal minimum en Kinderrechten

Notaoverleg
Oude zaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 18:00 uur

Verpleeghuiszorg (geagendeerd voor notaoverleg Care d.d. 15 juni 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Informele voorbereidingsgroep Cybersecurity

Gesprek

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nucleaire veiligheid (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

ZZP

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:45 - 16:15 uur

Kennisagenda:werkgroep Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving - Advies 'Acute Zorg"

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt verplaatst naar nader te bepalen datum)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek schriftelijk overleg over pro-anorexia coaches

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:15 - 18:00 uur

Procedurevergadering van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Oude zaal