17
jun
Besloten debat
17 juni 2020 17:00
E-mailprocedure

Verzoek schriftelijk overleg over pro-anorexia coaches

E-mailprocedure: "Verzoek schriftelijk overleg over pro-anorexia coaches"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 12:41
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek schriftelijk overleg over pro-anorexia coaches
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de tot nu toe ontvangen reacties deel ik u reeds mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 11:36
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure verzoek schriftelijk overleg over pro-anorexia coaches
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van de leden Van der Graaf (ChristenUnie-fractie) en Van den Berge (GroenLinks-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk hedenmiddag om 17.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Graaf van der, S.
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 11:22
Aan: Hessing-Puts, Brechje ; Commissie J&V
Onderwerp: Verzoek voor schriftelijk overleg
 
Geachte Griffie,
 
Hierbij doe ik u mede namens collega Niels van den Berge het verzoek om een schriftelijk overleg te houden over het onderwerp seksueel misbruik door pro-anorexia coaches van jonge kwetsbare meisjes die te kampen hebben met een eetstoornis. In coronatijd raken deze meisjes met anorexiaklachten uit beeld in de reguliere hulpverlening. Juist in deze periode zijn zij extra kwetsbaar voor online seksuele uitbuiting. 
Aan de hand van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid dd 30 september 2019 en de daarin aangekondigde acties zouden we het schriftelijk overleg graag voeren. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/30/tk-seksueel-misbruik-pro-anorexia-coaches
 
Gelet op de urgentie van het vraagstuk en de wenselijkheid hier voor het zomerreces overleg over te voeren, stellen we voor de inbrengdatum vast te stellen op vrijdag 19 juni. Daarbij stellen we voor de regering te vragen de antwoorden op het schriftelijk overleg zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen, zo mogelijk op 30 juni, zodat er nog een mogelijkheid is voor een plenaire afronding van het schriftelijk overleg, als daar behoefte aan is.
 
Zou u dit verzoek via een e-mailprocedure aan de leden van de Commissie Justitie en Veiligheid kunnen voorleggen?
 
Met vriendelijke groet,
Stieneke van der Graaf
Tweede Kamerlid ChristenUnie
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek schriftelijk overleg over pro-anorexia coaches op 17 juni 2020

Agendapunten