Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 17 juni 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 17 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Dierenbescherming tot aanbieding petitie 'Landelijke chip- en registratieplicht katten'
17
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
 • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
 • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
18
Geplande activiteiten tot aan het zomerreces

Details

12-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken LNV 2019
17-06-2020 11.15 - 12.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
22-06-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Natuur
24-06-2020 09.30 - 12.30 Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 29 juni 2020
29-06-2020 09.30 - 12.30 Rondetafelgesprek Mestbeleid
29-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA
01-07-2020 11.15 - 12.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)

Te behandelen:

19
Ongeplande commissieactiviteiten

Details

Algemeen overleg Mestbeleid - direct na zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Dierenwelzijn buiten de veehouderij - kort na het zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Landbouw, Klimaat en Voedsel - na zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Visserij - na zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Biotechnologie en Tuinbouw - na zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan - Na ontvangst stand van zakenbrief oktober, zie agenda 
Technische briefing Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor welzijn van proefdieren - najaar (pv 18/5)
Algemeen overleg Dierproeven - na technische briefing (pv 11/3)
Algemeen overleg Dieren in de veehouderij (op pv 3/6 samengevoegd met het AO Paarden)
Technische briefing PBL over de publicatie 'Kansrijk landbouw- en voedselbeleid' - na zomerreces (pv 3/6)
Technische briefing Technische briefing door ambtenaren van de Europese Commissie over de Van boer tot bord-strategie - na zomerreces (pv 3/6)
Algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen
Algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Algemeen overleg Pacht
Algemeen overleg Regio deals

Te behandelen:

30
32
Voorstel van het lid Moorlag om de minister van LNV een reactie te vragen op de pilot in Zeeland met (zwerf)katten die worden gevangen, gechipt en gecastreerd/gesteriliseerd en daarbij tevens in te gaan op mogelijke overdracht van COVID-19

Te behandelen:

33
Voorstel van het lid Wassenberg om de minister van LNV te rappelleren op de beantwoording van het schriftelijk overleg inzake de 'Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren'

Te behandelen: