Debat geweest
17 juni 2020 | 17:15 - 18:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties 17 juni 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties 17 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

Te behandelen:

12
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over zorgen om het projectplan 'Een evenwichtig project' op Bonaire (Bolivia) (Kamerstuk 2019Z24447)

Te behandelen:

13
16
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds (Kamerstuk 35470-IV-2)

Te behandelen:

24
Stafnotitie sociaal minimum en kinderrechten
25
Stafnotitie inventarisatie regelingen in het sociaal domein Nederland en Caribisch Nederland
26
Stafnotitie integriteitsregels en -voorzieningen parlementen in het Koninkrijk
27
Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie