Algemeen overleg : Pakketbeheer

De vergadering is geweest

17 juni 2020
9:30 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • R. Raemakers (D66)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Definitieve toelating van twee trajecten tot Voorwaardelijke Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken met betrekking tot neuromodulatie bij chronische pijn nav toezegging AO Pakketbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over opnemen in het basispakket van fysiotherapie voor chronisch zieken (Kamerstuk 29689-1015)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Herbeoordeling ergotherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Regeling zorgverzekering ivm VT traject HIPEC en nevenonderzoek AFT

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Flash Glucose Monitoring in het basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang van de voorwaardelijke toelating van nusinersen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om tussentijds te informeren bij relevante ontwikkelingen omtrent standpunt van het Zorginstituut Nederland over neuromodulatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake open brief van de Stichting Tot hier en niet verder m.b.t. vergoeding en behandeling van ziekte Multiple Sclerosis

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang systeemadvies fysio- en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over opnemen in het basispakket van fysiotherapie voor chronisch zieken (Kamerstuk 29689-1015)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Medische indicatie en medische noodzaak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen naar de Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Monitor 'vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket'

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven