Commissievergaderingen

Dinsdag 31 maart 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee) (geannuleerd door de Parliamentary Assembly of the Council of Europe ivm de...

Werkbezoek
Geannuleerd Ankara (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel om voor de spoedwet 35424 de inbrengtermijn voor het verslag vast te stellen op 16.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van het lid Paternotte (D66) om het SO Advies over art. 9.2 van de luchtvaartovereenkomst te annuleren

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus (19637-2592)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over de brief Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Rapport 'Aanjager respijtzorg' (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Vliegveiligheid (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)