E-mailprocedure

Voorstel om voor de spoedwet 35424 de inbrengtermijn voor het verslag vast te stellen op 16.00 uur

E-mailprocedure: "Voorstel om voor de spoedwet 35424 de inbrengtermijn voor het verslag vast te stellen op 16.00 uur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 31 maart 2020

Agendapunten

1
Voorstel van de commissie om de inbrengtermijn van het verslag m.b.t. het Voorstel van wet houdende regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424), vast te stellen op dinsdag 31 maart 2020 te 16.00 uur.

Te behandelen: