E-mailprocedure : Voorstel van het lid Paternotte (D66) om het SO Advies over art. 9.2 van de luchtvaartovereenkomst te annuleren

De vergadering is geweest

31 maart 2020
15:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Het lid Paternotte (D66) stelt voor om het schriftelijk overleg Reactie op de motie van het lid Remco Dijkstra over onafhankelijk advies over artikel 9.2 van de luchtvaartovereenkomst van morgen 1 april 2020, gezien de omstandigheden, te annuleren.
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag, dinsdag 31 maart 2020, om 15.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) door te geven of u akkoord gaat met het voorstel.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
Benjamin Koerselman
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Paternotte (D66) om het SO Advies over art. 9.2 van de luchtvaartovereenkomst te annuleren

    Te behandelen:

    Loading data